fbpx

JEDNOROZMĚRNÉ ŠKÁLOVÁNÍ

Ikona kurzy statistiky
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:6 800 Kč / 245 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Jednorozměrné škálování je metoda, která hledá uspořádání resp. kvantifikaci datových objektů (případů nebo proměnných) na jednorozměrné škále/ose podle vztahů, které se vyskytly v datech. Široce používané postupy jednorozměrného škálování představují sumarizaci komplexní informace a její vyhlazení do jednoduše interpretovatelného číselného závěru a obrázku.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je poskytnout přehled klasických škálovacích modelů a postupů pro uspořádání a kvantifikace objektů analýzy dat a procvičení jejich základního využití.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro výzkum trhu, sociální výzkum a pracovníky marketingu, analytiky expertních hodnocení.

PŘEDPOKLADY

Základní znalosti úvodního kurzu do statistiky. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Přehled jednoduchých, málo známých, ale účinných psychometrických metod pro odpověď na otázku kvantifikace objektů.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od metodologických aspektů ordinalizace a kvantifikace ke konkrétním metodám škálování.

PROGRAM KURZU

  • typy škál – uspořádání a kvantifikace
  • data: řazení objektů, párové srovnání, výběr položek, skórování
  • data: seskupování položek, komparace a odhady podobností
  • škálování pořadí: agregace pořadí a analýza trojic
  • Likertovo škálování
  • Guttmanovo škálování, Mokkenova škála, dominantní pořadí
  • párové srovnání – Thurstonova škála
  • Coombsova škála rozprostření

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.