fbpx

FAKTOROVÁ ANALÝZA

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Faktorová analýza umožňuje nájsť latentné (nepriamo pozorované) príčiny variability dát. Vďaka nájdeným latentným premenným (faktorom) ide redukovať počet premenných pri zachovaní maxima informácie a nájsť súvislosť medzi pozorovanými premennými a odvodenými faktormi.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s praktickým využitím metód faktorovej analýzy. Dôraz je kladený na porozumenie a interpretáciu výsledkov. Matematické aspekty modelu a algoritmov nie sú v kurze zahrnuté, pokiaľ to nie je nutné k praktickému zvládnutiu metódy.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený všetkým, ktorí analyzujú viacdimenzionálne číselné dáta a hľadajú hlavné príčiny ich variability.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC a znalosť základných štatistických pojmov na úrovni kurzu Základy štatistiky pre analýzu dát.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci porozumejú princípu faktorovej analýzy, naučia sa ju využívať v praxi a správne interpretovať výsledky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba faktorovej analýzy za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • vznik faktorovej analýzy ako psychometrického modelu (historické poznámky)

 • vysvetlenie variability a korelačnej štruktúry meraných premenných pomocou vnútorných faktorov systému

 • identifikácia korelačných dimenzií a korelačných zhlukov, korelácia dát

 • latentné a manifestné premenné, indikácia latentnej vlastnosti

 • rovnice FA: známe a neznáme premenné a parametre v modeli FA

 • meranie hodnôt latentných premenných

 • existencia a (ne)jednoznačnosť riešenia

 • extrakcia hlavného riešenia - metóda hlavných komponent (a iné metódy)

 • význam odhadnutých parametrov a interpretácia faktorov

 • rotácia faktorov - výber interpretovateľného riešenia (jednoduchá štruktúra)

 • odhad neznámych hodnôt faktorov pre každú jednotku

 • využitie faktorov v ďalšej analýze dát

LEKTOR
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR