fbpx

DATA: ČIŠTĚNÍ, VÁHY, VYNECHANÉ HODNOTY

Ikona kurzy statistiky
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 11 800 Kč / 430 €
 • + DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Příprava datového souboru je nutným krokem, který předchází každé analýze dat a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu získaných závěrů. Program kurzu se zaměřuje na tři základní okruhy problémů:

 • příprava datové matice a čištění dat
 • zajištění reprezentativnosti souboru a konstrukce vah
 • problém vynechaných hodnot.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz provede účastníky základními fázemi přípravy datového souboru. Ukážeme Vám, jak ověřovat kvalitu a provádět čištění dat. Seznámíme Vás se způsoby monitorování struktury chybějících hodnot a získáte přehled o metodách a možnostech řešení tohoto problému. Zaměříme se na různé typy vah a zajištění reprezentativnosti souboru.

KURZ JE URČEN

Kurz je adresován všem, kteří se chtějí naučit správně připravit datový soubor tak, aby získali kvalitní závěry svých analýz a zároveň si usnadnili a zjednodušili další práci. Tyto zkušenosti využijí zaměstnanci marketingu, pracovníci výzkumných firem, analytici bank nebo pojišťoven i ostatní analytici a výzkumníci, kteří zpracovávají data z výběrových šetření nebo databází.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá orientaci v základních statistických metodách (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzu Základy statistiky pro analýzu dat. Rovněž doporučujeme určitou předchozí zkušenost s analýzou dat v IBM SPSS Statistics.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají teoretický základ k probíraným tématům a zároveň si vše vyzkouší na praktických úlohách v IBM SPSS Statistics.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod přípravy datového souboru za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (moduly IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Data Preparation).

PROGRAM KURZU

 • datový soubor a jeho popis (popis proměnných a hodnot, typy proměnných …), příprava datového souboru, zjednodušení a automatizace postupů
 • přebírání dat z různých formátů, spojování souborů, základní transformace a datové manipulace
 • ověřování kvality a čištění dat
 • problém chybějících hodnot, zjišťování struktury chybějících hodnot, imputace
 • reprezentativnost výběru
 • vážení souboru a různé typy vah

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.