fbpx

MARKETINGOVÉ ANALÝZY:

Segmentace

Termín:dle dohody
Forma:
  • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
Cena:13 910 Kč / 510 € + DPH
Úroveň:základní
Počet dnů:
  • 2 dny
  • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Segmentace je jednou ze základních metod marketingového řízení. Jejím cílem je nalézt homogenní skupiny zákazníků s podobnými vlastnostmi a potřebami tak, aby bylo možné k nim z hlediska marketingových aktivit přistupovat jednotně. Tyto skupiny (segmenty) se číselně i graficky popíší, interpretují se a charakterizují typickým zákaznickým profilem.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Hlavním cílem kurzu je představit segmentaci jako marketingovou metodu, která umožňuje lépe porozumět zákazníkům a zefektivnit marketingové aktivity na základě dat. Účastníci se seznámí se základními principy segmentace – na jakých datech lze segmenty vytvářet, jaké metody lze k tvorbě segmentů užít a jak výsledky segmentace interpretovat a dále využít.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen především pracovníkům v marketingu, kteří se chtějí naučit vytvářet segmenty zákazníků, interpretovat je a prakticky využívat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci porozumí podstatě segmentace, naučí se segmenty zákazníků prakticky vytvářet a interpretovat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Tvorba segmentů a popis zákaznických dat za použití softwaru IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

  • úvod do segmentace jako metody marketingového řízení

  • segmentace jako výstup RFM analýzy

  • diferenciální segmentace

  • cílená segmentace

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.