fbpx

MARKETINGOVÉ ANALÝZY:
Satisfakční studie zákazníků

Ikona kurzy marketingové analýzy
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 10 700 Kč / 388 €
  • + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 2 dny
  • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Naslouchat a porozumět přáním a potřebám zákazníků je nutná podmínka úspěšného rozvoje firmy/organizace. Seznámíme Vás s výzkumnými metodami, které se používají při zjišťování spokojenosti zákazníků, dále s vyhodnocením dat a s jejich praktickým využitím. Kurz je určen pro všechny, kteří se při své práci zabývají spokojeností zákazníků či dodavatelů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámit účastníky s důvody použití satisfakční studie, metodologií především kvantitativních satisfakčních studií, ale současně je provést některými příklady využití kvalitativních technik (Mystery shopping, FG, hloubkové rozhovory) při řešení této problematiky. Součástí kurzu je také analytická část s konkrétními příklady zpracování dat.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen především pracovníkům marketingových či personálních oddělení; pracovníkům koordinující práci externích spolupracovníků (regionálních zástupců apod.); pracovníkům, kteří mají na starosti komunikaci s dodavateli / odběrateli či pracovníkům v oddělení pro styk se zákazníky či Client Service.

PŘEDPOKLADY

Žádné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Systematický pohled na problematiku satisfakčních studií, rozlišení jednotlivých metod a jejich výhody a nevýhody.

PROGRAM KURZU

  • cíle satisfakčních studií a jejich důležitost
  • metody sběru dat (kvalitativní a kvantitativní)
  • kvantitativní techniky: operacionalizace pojmů v satisfakční studii a způsoby měření spokojenosti, koncept dotazníku (položky, „teorie pyramidy“, škály spokojenosti), analýza dat (indexy, strategické kvadranty atd.)
  • kvalitativní techniky a jejich využití: skupinové diskuse, hloubkové rozhovory, mystery projekty

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.