fbpx

MARKETINGOVÉ ANALÝZY:
Nákupní rozhodování zákazníků

Ikona kurzy marketingové analýzy
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 5 600 Kč / 200 €
  • + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Které faktory ovlivňují zákazníka při nákupu zboží nebo služby - je to cena, profesionalita personálu, prostředí nebo něco jiného? V rámci kurzu se budeme zabývat výzkumnými metodami, které zkoumají důležitost jednotlivých faktorů, jejich vlivem na rozhodnutí zákazníka a jeho případnou loajalitu nebo doporučení. Součástí bude také samostatný blok věnovaný cenovým testům.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem je naučit se sledovat relevantní potřeby zákazníků, které mají skutečný vliv na rozhodování zákazníků. Naučíme se pracovat s několika zdroji dat, které k tomu budeme potřebovat – interní data, data z kvantitativních výzkumů, ale také z informačně hlubších kvalitativních studií (skupinové diskuse, hloubkové rozhovory, mystery projekty).

KURZ JE URČEN

Kurz je určen především pracovníkům marketingových oddělení; pracovníkům koordinující práci externích spolupracovníků (regionálních zástupců apod.); pracovníkům, kteří mají na starosti komunikaci s dodavateli / odběrateli či pracovníkům v oddělení pro styk se zákazníky či Client Service.

PŘEDPOKLADY

Žádné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Systematický pohled na rozhodovací proces zákazníka, který Vám umožní objektivní nadhled a tím i nový pohled na možnosti zákazníka ovlivnit.

PROGRAM KURZU

  • Jak zjistit, co je pro zákazníka skutečně důležité? Princip reálné versus deklarované důležitosti a možnosti jejího ověření.
  • Pokud víme, co je pro zákazníka důležité, měli bychom vědět, také PROČ? Ukážeme si situace, kdy nám nepomůže ani dotazník ani velký počet respondentů, ale naopak soustředěný hloubkový výzkum několika jedinců z cílové skupiny.
  • Cena a její skutečný vliv na rozhodování zákazníků – opravdu je naší jedinou možností být levnější než konkurence, abychom prodali své zboží? Anebo naši zákazníci ve skutečnosti hodnotí cenu trochu jinak?

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.