fbpx

REMARK OFFICE OMR

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 2 000 Kč / 75 €
 • + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1/2 dne
 • (4 výukové hodiny)

ÚVOD

Remark Office OMR je řešení zaměřené na sběr a analýzu dat z papírových formulářů s využitím technologie OMR (optical mark recognition) a standardních skenerů. Umožňuje vytvářet a tisknout vlastní OMR formuláře, které jsou posléze skenovány standardním TWAIN skenerem. Jeho výhodou je uživatelská příjemnost a jednoduché ovládání prostřednictvím přehledného grafického rozhraní. Díky svým přednostem patří mezi nejčastěji užívané programy pro papírové dotazování nebo testování studentů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz poskytuje úvodní informaci o systému Remark Office OMR a o způsobu jeho ovládání. Zároveň nabízí možnost si software vyzkoušet pod vedením lektora.

KURZ JE URČEN

Novým uživatelům Remark Office OMR, kteří potřebují začít se softwarem pracovat. Zájemcům o koupi softwaru Remark Office OMR, kteří si ho chtějí předem vyzkoušet pod odborným vedením.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá pouze schopnost základního ovládání PC. Žádná předchozí zkušenost s Remark Office OMR není nutná.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu získá přehled o systému Remark Office OMR a porozumí principům, na nichž je založen. Díky tomu bude schopen snadno a rychle začít se softwarem pracovat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Ucelený a systematický popis uživatelského rozhraní Remark Office OMR, způsobu jeho ovládání a principů, na nichž je založen. Informace o softwaru jsou doplněny ukázkou testování studentů na příkladu, na němž si účastníci software pod vedením lektora vyzkouší. Vyzkouší si také papírové dotazníkové šetření.

PROGRAM KURZU

 • základní informace o Remark Office OMR
 • grafické uživatelské rozhraní
 • tvorba šablony
 • skenování testů
 • vyhodnocení testů
 • procházka několika základními reporty
 • rychlá ukázka dotazníkového šetření
GARANT KURZU
photo Libor Šlik

Ing. Libor Šlik

vedoucí analytického oddělení, lektor, analytik a konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.