fbpx

PS QUAESTIO:
Správa projektu

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 5 600 Kč / 200 €
 • + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Kurz poskytuje základní orientaci v architektuře řešení PS QUAESTIO. Je určen především těm, kteří budou mít na starosti správu projektů. Ukážeme si základní postupy práce při administraci anonymního i adresného webového a telefonického projektu. Rovněž si popíšeme správu respondentů, kvót a sebraných dat. Z větší perspektivy si také popíšeme technické pozadí celého řešení.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámení se správou dotazníků a formulářů v prostředí PS QUAESTIO Interviewer Server Administration.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen uživatelům softwaru PS QUAESTIO, kteří budou spravovat dotazníky a formuláře, případně supervizovat telefonické dotazování.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá pouze schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí se základními administrativními postupy v softwaru PS QUAESTIO.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Popíšeme si postupy při správě anonymních i adresných webových projektů. Ukážeme si administraci databáze respondentů. Samostatnou kapitolu bude tvořit správa telefonických výzkumů. Představíme si další funkcionality jako je rozeslání emailů respondentům, export dat, správa kvót, náhled na data v prostředí PS QUAESTIO. Rovněž si ukážeme správu uživatelů a uživatelských skupin a nastíníme si rozšířené možnosti správy v prostředí utility DPM Explorer.

PROGRAM KURZU

 1. správa projektů
  • založení projektu
  • přiřazení uživatelů/skupin k projektu
  • smazání projektu
 2. správa databáze respondentů
  • vytvoření souboru pro import
  • správa záznamů v tabulce respondentů
 3. aktivace projektu pro webové/telefonické dotazování
 4. správa kvót
 5. správa telefonického výzkumu
 6. náhled na data a souhrnný průběh dotazování
 7. export dat
GARANT KURZU
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.