fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE: Základy modulu

- individuálna výučba

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:základná
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 3 dni
 • (24 hodín výučby)

ÚVOD

Modul IBM SPSS Statistics Base je základom celého systému IBM SPSS Statistics (PS IMAGO). V úvodnom softvérovom kurze sa zameriame na spôsob ovládania programu, prácu s dátovou maticou, vytváranie jednoduchých tabelácií, prehľadov a grafov a na editácie výstupov. Účastníci sa zoznámia s možnosťami ovládania programu a používaním ponúk, osvoja si spôsob práce a najdôležitejšie zručnosti potrebné pre jeho ovládanie.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je pripraviť začínajúcich užívateľov IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) na prácu s týmto programom tak, aby získali základné užívateľské zručnosti potrebné pre spracovávanie jednoduchých štatistických analýz.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený všetkým novým užívateľom IBM SPSS Statistics (PS IMAGO), ktorí začínajú pracovať s týmto programom, chcú sa zoznámiť so spôsobom jeho ovládania a získať základné užívateľské zručnosti pre jednoduchú analýzu dát.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci sa naučia využívať modul IBM SPSS Statistics Base pre základné spracovanie dát – od prípravy dátového súboru až po jednoduchú tabelačnú a grafickú analýzu.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba ovládania programu so zameraním na modul IBM SPSS Statistics Base. Témy sú demonštrované na praktických príkladoch, účastníci si priebežne všetko skúšajú na vlastných počítačoch.

PROGRAM KURZU

 • dátový súbor: definície, premenné, prípady, otváranie a ukladanie súboru

 • jednoduché tabelácie a prehľady

  • tabuľka početností a stĺpcový graf

  • popisné štatistiky, boxplot a histogram

 • početnosti a štatistiky v podskupinách (druhý a vyššie stupne triedení)

  • komparačné a asociačné tabuľky

  • tabuľky priemerov v podskupinách

  • dátové kocky - OLAP

 • editor výstupov

  • pivotovanie, šablóny, editácie polí tabuľky, jednoduché grafy

 • transformácia dát

 • úpravy súborov

  • triedenie prípadov

  • výbery podsúborov a štiepenie súboru pre paralelné výpočty

  • spojovanie súborov a agregácia

 • sumarizácia a výpisy dát

 • ukážka automatizácie výpočtu

 • práca s vynechávanými dátami

 • pomoc v rôznych etapách práce

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR