fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE:
Základy modulu - praktika

Termín:
 • 30. 11. 2022
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
Cena:2 800 Kč / 100 € + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Praktika jsou založena na řešení komplexních příkladů v IBM SPSS Statistics Base – od přípravy datové matice až po popisnou statistiku.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je procvičení a prohloubení základních uživatelských dovedností při zpracovávání jednoduchých statistických analýz v IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Účastníkům kurzů IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu nebo Reportování a vizualizace statistických dat, kteří si chtějí více procvičit ovládání programu IBM SPSS Statistics na praktických úlohách. Absolventům našich kurzů, kteří mají zájem si probíraná témata znovu osvěžit a procvičit na praktických úlohách. Uživatelům programu IBM SPSS Statistics, kteří si chtějí procvičit pod dohledem lektora jednoduchou analýzu dat v IBM SPSS Statistics.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá základní zkušenosti s analýzou dat v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu získá praktické zkušenosti v práci s modulem IBM SPSS Statistics Base a větší sebedůvěru a jistotu v samostatné analýze dat na popisné úrovni.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Řešení konkrétních případových studií v interaktivním, lektorem řízeném procesu s důrazem na samostatné řešení dílčích úseků a společné vyhodnocení. Nejedná se o systematickou výuku ovládání programu, ale o aplikace dovedností a procvičování na praktických úlohách.

PROGRAM KURZU

 • načítání dat z různých formátů
 • příprava datové matice
 • čištění dat
 • transformace proměnných
 • základní analýzy (popisná statistika, jednoduché tabulky a grafy)
 • práce s výstupy

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.