fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

IBM SPSS STATISTICS BASE:
Základní statistické procedury

- individuální výuka

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:dle dohody
Místo:
 • u zákazníka
 • (střed a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:slovenština
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Kurz představí základní statistické procedury modulu IBM SPSS Statistics Base. Zaměříme se především na metody určené pro jednorozměrnou analýzu dat – tabulkové přehledy, testování hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické testy), korelace a lineární regresi. Důraz je kladen na výuku programu, jednotlivé metody však budou stručně představeny a vysvětlen jejich princip.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit uživatele IBM SPSS Statistics Base se základními statistickými procedurami tohoto modulu.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří mají základní zkušenosti se statistikou, zajímají se o probírané metody i způsob zadávání a možnosti nastavení v IBM SPSS Statistics Base.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní zkušenost s ovládáním IBM SPSS Statistics. Výhodou (ne však podmínkou) je předchozí absolvování kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci porozumí principu a naučí se aplikovat základní statistické metody obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base. Budou schopni vytvořit tabulkové přehledy, nahlédnou do podstaty testování statistických hypotéz a seznámí se s různými typy testů. Vyzkouší si užití korelační a regresní analýzy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka ovládání programu se zaměřením na základní statistické procedury obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metod je vždy také stručně vysvětlen jejich princip. Témata jsou demonstrována na praktických příkladech, účastníci si vše průběžně zkouší na vlastních počítačích.

PROGRAM KURZU

 • jednoduché tabelace a přehledy
 • tabulka četností a sloupcový graf
 • popisné statistiky, boxplot a histogram
 • četnosti a statistiky v podskupinách (druhý a vyšší stupně třídění)
 • tabulky průměrů v podskupinách
 • datové krychle – OLAP
 • princip testování statistických hypotéz
 • kontingenční tabulky včetně testování nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné
 • T-testy
 • ANOVA
 • neparametrické testy
 • korelace, parciální korelace
 • lineární regrese a prokládání křivek
LEKTOR
Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →
Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci výuky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Individuální kurzy Slovensko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PRO SLOVENSKO