fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE: Základné štatistické procedúry

- individuálna výučba

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 3 dni
 • (24 hodín výučby)

ÚVOD

Kurz predstaví základné štatistické procedúry modulu IBM SPSS Statistics Base. Zameriame sa predovšetkým na metódy určené pre jednorozmernú analýzu dát – tabuľkové prehľady, testovanie hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické testy), korelácia a lineárna regresia. Dôraz je kladený na výučbu programu, jednotlivé metódy však budú stručne predstavené a vysvetlený ich princíp.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť užívateľov IBM SPSS Statistics Base so základnými štatistickými procedúrami tohto modulu.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený všetkým, ktorí majú základné skúsenosti so štatistikou, zaujímajú sa o preberané metódy aj spôsob zadávania a možnosti nastavení v IBM SPSS Statistics Base.

PREDPOKLADY

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základná skúsenosť s ovládaním IBM SPSS Statistics (PS IMAGO). Výhodou (nie však podmienkou) je predchádzajúce absolvovanie kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci porozumejú princípu a naučia sa aplikovať základné štatistické metódy obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. Budú schopní vytvoriť tabuľkové prehľady, nahliadnu do podstaty testovania štatistických hypotéz a zoznámia sa s rôznymi typmi testov. Vyskúšajú si použitie korelačnej a regresnej analýzy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba ovládania programu so zameraním na základné štatistické procedúry obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metód je vždy tiež stručne vysvetlený ich princíp. Témy sú demonštrované na praktických príkladoch, účastníci si všetko priebežne skúšajú na vlastných počítačoch.

PROGRAM KURZU

 • jednoduché tabelácie a prehľady

 • tabuľka početností a stĺpcový graf

 • popisné štatistiky, boxplot a histogram

 • početnosti a štatistiky v podskupinách (druhý a vyššie stupne triedení)

 • tabuľky priemerov v podskupinách

 • dátové kocky - OLAP

 • princíp testovania štatistických hypotéz

 • kontingenčné tabuľky vrátane testovania nezávislosti riadkovej a stĺpcovej premennej

 • T-testy

 • ANOVA

 • neparametrické testy

 • korelácia, parciálna korelácia

 • lineárna regresia a prekladanie kriviek

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR