fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE:
Základní statistické procedury - praktika

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:
  • Krakovská 7, Praha 1
  • možnost i v online podobě
Cena:2 800 Kč / 100 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Praktika jsou založena na řešení komplexních příkladů v IBM SPSS Statistics Base – od základní popisné statistiky až po lineární regresi.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je procvičení základních statistických metod na případových studiích a prohloubení uživatelských dovedností při zpracovávání statistických analýz v IBM SPSS Statistics Base.

KURZ JE URČEN

Účastníkům kurzů IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury nebo Základy statistiky pro analýzu dat, kteří si chtějí probranou látku procvičit na praktických úlohách v programu IBM SPSS Statistics. Dřívějším absolventům těchto kurzů, kteří mají zájem si probrané metody znovu osvěžit a procvičit na praktických úlohách. Uživatelům programu IBM SPSS Statistics, kteří si chtějí procvičit pod dohledem lektora analýzu dat v programu IBM SPSS Statistics.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá základní znalosti metod uvedených v obsahu a zkušenost s analýzou dat v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu získá praktické zkušenosti v práci s modulem IBM SPSS Statistics Base a větší sebedůvěru a jistotu v samostatné analýze dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Řešení konkrétních případových studií v interaktivním, lektorem řízeném procesu s důrazem na samostatné řešení dílčích úseků a společné vyhodnocení. Nejedná se o systematickou výuku ovládání programu, ale o aplikace dovedností a procvičování na praktických úlohách.

PROGRAM KURZU

  • jednoduché tabelace a přehledy, základní statistické grafy
  • četnosti a statistiky v podskupinách
  • kontingenční tabulka včetně testování nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné
  • testování statistických hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické tes­ty)
  • korelace
  • lineární regrese

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.