fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE:
Vícerozměrná statistika

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:11. - 13. 11. 2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 14 900 Kč / 540 €
 • + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

22 480 Kč / 816 € + 21% DPH za 2 kurzy

ÚVOD

Kurz představí pokročilejší statistické procedury modulu IBM SPSS Statistics Base. Zaměříme se na metody určené pro vícerozměrnou analýzu dat, především na faktorovou analýzu, seskupovací analýzu, mnohorozměrné škálování a diskriminační analýzu. Důraz je kladen na výuku programu (způsob zadávání, možnosti nastavení a porozumění výstupům), jednotlivé metody jsou však stručně představeny a vysvětlen jejich princip. Kurz volně navazuje na IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit uživatele IBM SPSS Statistics Base s pokročilejšími statistickými procedurami tohoto modulu.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro uživatele, kteří již mají určité zkušenosti se statistikou, zajímají se o probírané metody i způsob zadávání v IBM SPSS Statistics.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je běžná zkušenost s ovládáním softwaru IBM SPSS Statistics Base a přehled o základních statistických metodách na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci porozumí principu a naučí se aplikovat vícerozměrné statistické metody obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka ovládání programu se zaměřením na vícerozměrné statistické procedury obsažené v modulu IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metod je vždy také stručně vysvětlen jejich princip. Témata jsou demonstrována na praktických příkladech, účastníci si vše průběžně zkouší na vlastních počítačích.

PROGRAM KURZU

 • faktorová analýza
 • pojem vzdálenosti z hlediska statistiky, matice vzdáleností
 • seskupovací analýza
 • mnohorozměrné škálování
 • mnohonásobné odpovědi
 • ROC křivky
 • diskriminační analýza
LEKTOR
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →
photo Patrik Vidlář

Bc. Patrik Vidlář

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.