fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE: Viacrozmerná štatistika

- individuálna výučba

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:810 € + 20% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 3 dni
 • (24 hodín výučby)

ÚVOD

Kurz predstaví pokročilejšie štatistické procedúry modulu IBM SPSS Statistics Base. Zameriame sa na metódy určené pre viacrozmernú analýzu dát, predovšetkým na faktorovú analýzu, zoskupovaciu analýzu, mnohorozmerné škálovanie a diskriminačnú analýzu. Dôraz je kladený na výučbu programu (spôsob zadávania, možnosti nastavení a porozumenie výstupom), jednotlivé metódy sú však stručne predstavené a vysvetlený ich princíp. Kurz voľne nadväzuje na IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť užívateľov IBM SPSS Statistics Base s pokročilejšími štatistickými procedúrami tohto modulu.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú určité skúsenosti so štatistikou, zaujímajú sa o preberané metódy aj spôsob zadávania v IBM SPSS Statistics (PS IMAGO).

PREDPOKLADY

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je bežná skúsenosť s ovládaním softvéru IBM SPSS Statistics Base a prehľad o základných štatistických metódach na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci porozumejú princípu a naučia sa aplikovať viacrozmerné štatistické metódy obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba ovládania programu so zameraním na viacrozmerné štatistické procedúry obsiahnuté v module IBM SPSS Statistics Base. U jednotlivých metód je vždy tiež stručne vysvetlený ich princíp. Témy sú demonštrované na praktických príkladoch, účastníci si všetko priebežne skúšajú na vlastných počítačoch.

PROGRAM KURZU

 • faktorová analýza

 • pojem vzdialenosti z hľadiska štatistiky, matica vzdialeností

 • zoskupovacia analýza

 • mnohorozmerné škálovanie

 • mnohonásobné odpovede

 • ROC krivky

 • diskriminačná analýza

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR