IBM SPSS STATISTICS BASE:
Syntax

Termín:dle dohody
Forma:
  • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
  • online: aplikace MS Teams
Cena:8 840 Kč / 320 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Syntax je alternativním způsobem ovládání IBM SPSS Statistics, kdy je volání procedur zapisováno v textové podobě. Pokrývá všechny úkony od načtení dat a jejich přípravy k analýze, přes výpočet statistik, testů a modelů, až po tvorbu výstupů ve formě tabulek a grafů, jejich úpravu a export do jiných formátů. Poskytuje více funkcí než grafické rozhraní (dialogy). Její předností je také možnost provádět výpočty opakovaně (např. na aktualizovaných datech). Nejedná se však o programovací jazyk v celé komplexnosti tohoto pojmu, přestože je syntax vybavena i některými možnostmi podobně jako programovací jazyky (např. cykly použitelnými pro datové operace). Byla však navržena pro potřeby běžných uživatelů bez hlubokých IT znalostí.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je zvládnout ovládání programu IBM SPSS Statistics pomocí textového zápisu zvaného syntax.

KURZ JE URČEN

Účastníkům kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu, kteří chtějí přejít na ovládání IBM SPSS Statistics pomocí syntaxe, ať už kvůli opakování výpočtů a automatizaci, nebo kvůli práci v analytickém týmu. Uživatelům IBM SPSS Statistics, kteří zjistili, že potřebují používat textový zápis výpočtů namísto grafického uživatelského rozhraní. Zkušeným uživatelům IBM SPSS Statistics, kteří chtějí zefektivnit přípravu dat v IBM SPSS Statistics využitím cyklů.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá znalosti systému IBM SPSS Statistics na úrovni kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu. Není nutná znalost žádného programovacího jazyka.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu získá praktické zkušenosti s ovládáním IBM SPSS Statistics pomocí syntaxe, které může hned využít ve své praxi, díky čemuž si usnadní práci se softwarem a ušetří čas.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výuka syntaxe IBM SPSS Statistics (od pravidel zápisu po cykly a možnosti dostupné pouze v syntaxi) vedená na základě příkladů a samostatného procvičování s interaktivní pomocí lektora.

PROGRAM KURZU

  • struktura syntaxe a pravidla jejího zápisu
  • příkazy pro manipulaci s proměnnými a jejich metadaty
  • cykly pro automatizaci úkonů
  • vybrané analytické procedury a jejich možnosti dostupné pouze v syntaxi
  • příkazy na úpravu výstupů a jejich export
  • tvorba vlastních dialogů pro řízení syntaxe

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.