fbpx

IBM SPSS STATISTICS BASE: Python pre tvorbu skriptov

- individuálna výučba

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:podľa dohody
Miesto:
  • u zákazníka
  • (stred a západ Slovenska)
Cena:370 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
  • 1 deň
  • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Python je plnohodnotný voľne dostupný programovací jazyk využívaný v rade aplikácií. IBM umožňuje prepojenie medzi štatistickým programom IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) a jazykom Python a dodáva potrebný integračný mostík. Python ide v IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) použiť ako k uskutočňovaniu vlastných výpočtov, tak aj k automatizácii rutinných úkonov s výstupnými tabuľkami. 

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zvládnutie jazyka Python a možností jeho využitia pre programovanie skriptov v IBM SPSS Statistics (PS IMAGO). Dôraz je kladený na prácu s výstupovými objektmi IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) a na použitie skriptov pre automatizáciu rutinných úkonov, napr. úpravu tabuliek.

KURZ JE URČENÝ

Účastníkom kurzu IBM SPSS Statistics Base: Makrá, ktorí chcú ísť v automatizácii ešte ďalej. Užívateľom IBM SPSS Statistics (PS IMAGO), ktorí potrebujú zefektívniť prácu so softvérom odbúraním rutinných úkonov. Užívateľom IBM SPSS Statistics (PS IMAGO), ktorých úlohou je automatizácia spracovania dát alebo obohacovanie systému o nové funkcie.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá skúsenosti so spracovaním dát v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu. Nepredpokladá sa znalosť programovacieho jazyka Python, skúsenosť s inými programovacími jazykmi je výhodou.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastník kurzu sa naučí, ako pomocou jazyka Python ovládať IBM SPSS Statistics (PS IMAGO), a tým urýchliť a zefektívniť spracovanie dát.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výučba základov jazyka Python a objektov pre prácu s IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) postavená na pripravených krátkych programoch a sprevádzaná samostatnými cvičeniami. Dôraz je kladený na osobnú skúsenosť s písaním programov s interaktívnou pomocou lektora.

PROGRAM KURZU

  • základy programovacieho jazyka Python

  • práca s dátovou maticou IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) pomocou programu

  • tvorba vlastných pivotných tabuliek

  • práca s výstupnými objektmi IBM SPSS Statistics (PS IMAGO) pomocou skriptov

  • editácia pivotnej tabuľky pomocou skriptov

  • tvorba vlastných dialógov pre riadenie skriptov

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR