fbpx

IBM SPSS MISSING VALUES

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 6 800 Kč / 245 €
  • + DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Vynechané hodnoty představují jeden ze základních problémů v analýze dat. Způsob jeho řešení a volba vhodné metody zásadním způsobem ovlivňují kvalitu získaných závěrů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specializovaným modulem IBM SPSS Missing Values, který je zaměřený na práci s vynechanými hodnotami. Ukážeme Vám, jak analyzovat strukturu vynechaných hodnot. Seznámíme Vás s různými přístupy k analýze dat s vynechanými hodnotami a podrobněji se zaměříme na imputační metody zahrnuté v modulu IBM SPSS Missing Values (včetně mnohonásobných imputací). Pojednáme vhodnost použití i omezení jednotlivých metod.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří se zajímají o to, jak korektním způsobem analyzovat data s vynechanými hodnotami v modulu IBM SPSS Missing Values.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá určitou předchozí zkušenost s analýzou dat v softwaru IBM SPSS Statistics na úrovni kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu. Rovněž doporučujeme znalosti základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) alespoň na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci kurzu získají přehled o možných přístupech k analýze dat s vynechanými hodnotami a podrobněji se seznámí s metodami zahrnutými v modulu IBM SPSS Missing Values.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka kombinuje teoretický přehled přístupů k analýze dat s vynechanými hodnotami se zaměřením na metody zahrnuté v modulu IBM SPSS Missing Values, seznámení se způsobem zadávání a možnostmi nastavení programu a ukázky využití na praktických úlohách.

PROGRAM KURZU

  • analýza struktury vynechaných hodnot
  • typy vynechaných hodnot (MCAR, MAR, NMAR)
  • přehled přístupů k analýze dat s vynechanými hodnotami
  • odhady a imputace pro číselné proměnné (listwise, pairwise, regresní metoda odhadu, EM)
  • mnohonásobné imputace.

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

GARANT KURZU
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE