fbpx

IBM SPSS CUSTOM TABLES

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 5 600 Kč / 200 €
 • + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

IBM SPSS Custom Tables je modul statistického programu IBM SPSS Statistics zaměřený na tvorbu komplexních tabulek s různorodou strukturou. Uživatelsky je velice příjemný díky interaktivnímu ovládání způsobem „drag and drop“. Zároveň je vybaven bohatou paletou funkcí a možností pro specifikaci umístění proměnných a jejich kategorií, dopočtení nových řádků a sloupců či vyloučení nežádoucích, výběr statistik a výpočet statistických testů významnosti, volbu grafické podoby tabulky … Modul také podporuje zpracování otázek s mnohonásobnými odpověďmi, včetně korektního výpočtu testu nezávislosti. 

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet tabulky pomocí IBM SPSS Custom Tables v pestrosti možností, které tento modul nabízí: tabulky jednodušší i složitější struktury vhodné pro různé typy proměnných (včetně otázek s mnohonásobnými odpověďmi).

KURZ JE URČEN

Uživatelům modulu IBM SPSS Custom Tables, kteří se s ním potřebují naučit pracovat nebo chtějí zefektivnit jeho používání. Účastníkům kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu, kteří si chtějí rozšířit své znalosti systému IBM SPSS Statistics. Účastníkům kurzu Reportování a vizualizace statistických dat, kteří mají zájem prohloubit si zkušenosti s modulem IBM SPSS Custom Tables.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá zkušenosti se zpracováním dat v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu získá přehled o možnostech modulu IBM SPSS Custom Tables a naučí se je využívat, což povede k efektivnější tvorbě tabulek požadovaných typů.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výuka modulu IBM SPSS Custom Tables doprovázená praktickými ukázkami a příklady na procvičení probíraných funkcí.

PROGRAM KURZU

 • grafické rozhraní pro zadávání komplexních tabulek
 • struktura tabulky a uspořádání proměnných
 • práce s kategoriemi (úhrny, uspořádání kategorií, zobrazení kategorií s nulovou četností, …)
 • přehled dostupných statistik pro různé typy proměnných a jejich nastavení
 • formátování tabulek (nadpisy, poznámky, šablony, …)
 • testování hypotéz (T-test shody sloupcových průměrů, Chí-kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce, z-test shody sloupcových proporcí)
 • otázky s mnohonásobnými odpověďmi

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

GARANT KURZU
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE