fbpx

IBM COGNOS: Tvorba reportov

- individuálna výučba

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:základná
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 3 dni
 • (24 hodín výučby)

ÚVOD

IBM Cognos Analytics je serverový systém, ktorý slúži nielen k tvorbe reportov. Tvorba reportov  je maximálne prispôsobená úrovni bežných užívateľov. Toto je dosiahnuté prostredníctvom niekoľkých nástrojov s odlišnou úrovňou požadovaných znalostí. V rámci kurzu sú preberané základy prostredia IBM Cognos Analytics, vrátane nástroja na tvorbu dátových modelov vo webovom rozhraní.  Pri praktickej tvorbe reportov je postupované od najjednoduchšieho vytvárania tabuliek a grafov až po tvorbu komplexných drill through reportov alebo aktívnych reportov. Na záver je ukázaná spolupráca zo softvérom Microsoft Office a mobilnými zariadeniami.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov zo základmi riešenia systému IBM Cognos Analytics, predstaviť im proces tvorby dátových modelov a prakticky im ukázať nástroje, ktoré je možné využiť na tvorbu dashboardov, príbehov a reportov.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem o rýchle zoznámenie sa zo softvérom IBM Cognos Analytics a taktiež aj ostatným záujemcom, ktorí si chcú vyskúšať možnosti tvorby dátových modulov, dashboardov, príbehov a reportov v prostredí IBM Cognos Analytics.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci kurzu získajú praktické znalosti, ktoré im umožnia zorientovať sa v prostredí IBM Cognos Analytics. Budú mať prehľad o nástroji na prípravu dátových modulov vo webovom rozhraní, v ktorom budú schopní uskutočniť základnú tvorbu a úpravu dátových modelov. Naučia sa vytvárať jednoduché dashboardy a príbehy. Naučia sa pri príprave reportu vybrať nástroj, ktorým efektívne dosiahnu požadované výsledky. Budú schopní vytvárať zostavy obsahujúce pokročilé prvky tvorby reportov.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Účastníkom kurzu bude predstavené prostredie IBM Cognos Analytics. Osvoja si základné návyky špecifické pri práci v rôznych prostrediach softvérovej rodiny IBM Cognos a na praktických príkladoch si danú problematiku precvičia.

PROGRAM KURZU

 • systém IBM Cognos Analytics

 • prostredie IBM Cognos Analytics

 • načítanie vlastných dát

 • tvorba dátového modulu vo webovom prostredí

 • workspace

 • query studio

 • tvorba dashboardov

 • tvorba príbehov

 • zoznámenie s nástrojom na tvorbu reportov

 • tvorba statických reportov

 • tvorba drill through reportov

 • tvorba aktívnych reportov

 • ukážka doplnkov

LEKTOR
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR

IBM Cognos Analytics