fbpx

TÝDENNÍ ŠKOLA DATA MININGU
– od dat k rozhodnutí

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:
 • Krakovská 7, Praha 1
 • možnost i v online podobě
Cena:31 600 Kč / 1 150 € + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 5 dnů
 • (40 výukových hodin)

ÚVOD

Dataminingové postupy umožňují vytěžit z elektronických dat důležitých vzorů chování, které jsou využitelné pro cílené rozhodování o zákaznících, pacientech, strojích, úvěrech apod. Data mining není jen aplikace sofistikovaných modelovacích postupů na hledání klíčových vzorů v datech, ale zahrnuje celou řadu dílčích kroků od specifikace cílů, přes manipulace s daty až po úspěšné nasazení řešení do provozu. Výuka data miningu je proto členěna podle standardní dataminingové metodologie CRISP-DM. Kurz provede účastníky jednotlivými fázemi této metodologie a představí standardní dataminingové úlohy.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s dataminingovými postupy a předat jim zkušenosti expertů společnosti ACREA v této oblasti. Během výuky jsou prezentovány typické úlohy a situace. Účastníci se naučí formulovat a strukturovat vlastní úlohy a plánovat dataminingový projekt. Důraz je kladen na praktické procvičení klíčových postupů a na modelování. Procvičování bude probíhat na softwaru IBM SPSS Modeler, který se účastníci naučí během kurzu ovládat na střední úrovni.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen manažerům, kteří mají zájem zefektivnit firemní procesy pomocí dataminingových modelů, specialistům, kteří připravují modely, datovým analytikům i IT specialistům.

PŘEDPOKLADY

Základní znalosti a zkušenosti z oblasti analýzy dat. Uživatelská znalost softwaru se nepředpokládá.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí dovednosti potřebné k úspěšné realizaci dataminingového projektu vedeného podle metodologie CRISP-DM. Budou schopni plánovat projekt, přistoupit k datům, auditovat je a připravit si modelovací matici. Porozumí základním principům často užívaných dataminingových modelů, naučí se ohodnotit jejich přínosy a budou vědět, jakým způsobem se celé řešení zavádí do praxe. Navíc díky cvičením budou umět ovládat dataminingový software IBM SPSS Modeler.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Modeler, který pokrývá všechny fáze dataminingového projektu. Výuka je členěna dle metodologie CRISP-DM. Všechny probírané postupy jsou procvičovány na konkrétních datech a úlohách.

PROGRAM KURZU

 1. role data miningu a typické úlohy
 2. metodologie CRISP DM a strukturování dataminingového projektu
  • formulace úlohy
  • analýza dat
  • datové manipulace
  • modelování
  • evaluace řešení
  • integrace do firemních procesů
 3. vizuální zadávání postupů v softwaru IBM SPSS Modeler
 4. interaktivní grafická analýza
 5. analýza kvality dat, datový audit
 6. transparentní příprava dat pro modelování
  • spojování datových souborů a konstrukce modelovací matice
  • úpravy datové matice před modelováním
 7. principy hlavních modelovacích metod v data miningu
  • neuronové sítě
  • regresní metody
  • rozhodovací stromy
  • seskupovací postupy
  • asociační pravidla
 8. zhodnocení přínosů dataminingových modelů
 9. integrace dataminingových postupů do firemních procesů
LEKTOR
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Ondřej Háva

Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.