fbpx

SEMESTRÁLNÍ KURZ:
Data mining - cesta od dat k akční znalosti

Jste analytik, řešitel dataminingových projektů, pracovník marketingu, IT specialista nebo se zkrátka chcete jen hlouběji seznámit s praktickou aplikací dataminingových metod a postupů? Pak je tento kurz přesně pro vás.

U nás se během 14 půldenních lekcí naučíte:

 • Samostatně naplánovat dataminingový projekt a připravit data z různých datových zdrojů.
 • Vybudovat predikční model a nasadit řešení do praxe.
 • Stanete se středně pokročilým uživatelem softwaru IBM SPSS Modeler.

Vyučování probíhá v našich učebnách, ale možnost absolvovat i ONLINE.

Kdy?

 • 7. 10. 2021 - 27. 1. 2022
 • (9:00 - 12:30 hod.)
 • 14 půldenních lekcí
 • (56 výukových hodin)
 • každý čtvrtek dopoledne

Kde?

 • Krakovská 7, Praha 1
 • možnost zařízení ubytování nebo se účastnit online

Cena?

 • 44 600 Kč / 1 610 € + DPH

  CÍL VZDĚLÁVACÍHO

  PROGRAMU

  Semestrální kurz je založen a strukturován podle obecně přijaté metodologie CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Ve čtrnácti půldenních lekcích se posluchači seznámí s přístupy a principy metod data miningu a na konkrétních datech z různorodých datových zdrojů si podrobně procvičí postupy ze všech šesti fází metodologie CRISP-DM. Probíraná látka je prokládána praktickými příklady. S účastníky diskutujeme dostupnost potřebných dat, nastavení predikčních algoritmů a nástrahy nasazovaní řešení do procesů. Důraz je kladen na získání dostatečného nadhledu nad řešenou úlohou, jejíž řešení je třeba dekomponovat na dílčí etapy. Výuka probíhá za podpory profesionálního dataminingového softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE). Tento software bezplatně zapůjčíme účastníkům kurzu po celou dobu jeho trvání.

  POPIS POSTUPU A OBSAHU

  Na pozadí jednotlivých fází metodologie CRISP-DM budou procvičovány běžné postupy z dataminingové praxe. Během kurzu si účastníci vyzkouší řešení úloh z různých odvětví a seznámí se s různými typy a zdroji malých i velkých dat. Výuka probíhá především za podpory dataminingového softwaru IBM SPSS Modeler, některé postupy si ukážeme i v jiných softwarech nebo je zapíšeme v jazyce Python. Zhruba polovina každé lekce je věnována teoretickému úvodu do problematiky, v druhé části se nabyté znalosti prakticky procvičují. Účastníci mezi lekcemi samostatně řeší drobné domácí úlohy, které na začátku výuky prezentují ostatním.

  PROGRAM KURZU

  1. metodologie CRISP-DM, klasifikace dataminingových úloh
  2. definování cílů a plánování dataminingového projektu
  3. napojení na interní a externí datové zdroje, big data, datový audit
  4. datové manipulace, příprava a kombinování dat pro modelování
  5. nestrukturovaná data a jejich příprava
  6. modelovací algoritmy
   • lineární a logistické regrese
   • neuronové sítě
   • rozhodovací stromy
   • asociační pravidla
   • seskupování

    

  7. kombinování modelů
  8. evaluace a odhad přínosů řešení
  9. nasazení optimalizačních postupů do praxe

  KURZ JE URČEN

  Kurz je určen analytikům, řešitelům dataminingových projektů, pracovníkům marketingu, IT specialistům i všem ostatním, kteří se chtějí hlouběji seznámit s praktickou aplikací dataminingových metod a postupů.

  PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

  Účastníci budou schopni samostatně naplánovat dataminingový projekt, načíst a připravit data z různých datových zdrojů, vybudovat predikční model a nasadit řešení do praxe. Budou znát podstatu používaných dataminingových modelů a naučí se využívat všechny nezbytné datové manipulace. Díky cvičením a domácím úlohám se stanou i středně pokročilými uživateli softwaru IBM SPSS Modeler.

  PŘEDPOKLADY

  Základní znalosti popisné statistiky a ovládání PC. Uživatelská znalost softwaru se nepředpokládá.

  PROČ SI VYBRAT KURZY ACREA?

  výuka probíhá v malých skupinách – maximálně 12 osob
  každý účastník kurzu má při výuce k dispozici vlastní notebook
  v průběhu kurzu můžete diskutovat i své vlastní analytické úlohy
  důraz je kladen na porozumění výstupům a praktická cvičení
  výuka probíhá na SW IBM SPSS Statistics či IBM SPSS Modeler
  lektoři mají bohaté pedagogické, analytické i softwarové zkušenosti
  Ve své profesní kariéře se specializuje na dataminingové projekty, a to především v oblasti řízení rizik a detekce podvodů. Má zkušenost s vedením desítek rozsáhlých dataminingových projektů a softwarových řešení pro velké společnosti. Zaměřuje se na problematiku text miningu a sociálních sítí, je autorem a spoluautorem řady odborných článků a publikací. V současné době se věnuje vývoji textminingového modulu ACREA TEXT MINING.
  Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.lektor, analytik a odborný konzultant
  "Kurz splnil plně očekávání, je znát, že lektory problematika velmi zajímá. Doporučil bych, jako úvod do problematiky DM i jako SW školení DM Modeleru. Organizace kurzu byla bezproblémová, oceňuji vstřícnost při přesunu kurzu."
  Daniel VicheraČeská spořitelna, a.s.
  "Získala som komplexný pohľad na proces data miningu ako aj základné poznatky a prehľad o možnostiach modelovania (rôzne modelovacie algoritmy, vyhodnotenie algoritmov apod.). Lektori dobre poznajú danú problematiku, boli ochotní a ústretoví. V Centre výuky bolo príjemné prostredie, bolo o nás dobre postarané, kurz bol organizačne dobre zabezpečený."
  Ing. Zuzana MokráňováPrvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  "Od kurzu jsem čekala přehled o různých data miningových modelech. Těm byla věnována největší část kurzu. Teoretická část byla vždy velmi pěkně zpracovaná, podstata modelu jednoduše vysvětlená. Oceňuji rozsah praktické části výuky. I když naše firma software SPSS nepoužívá, práce s konkrétními příklady prohloubí pochopení modelu a ukáže na možná kritická místa. Lektor byl vstřícný, pohotově reagoval na dotazy. Na vysoké úrovni bylo i zázemí pro účastníky kurzu."
  Ing. Eva LukášováKomerční banka, a.s.
  "Kurz pro mě byl velice přínosný. Oceňuji, že problém je podáván v celé šíři, od definice problému, přes datové manipulace po implementaci řešení. S data miningem jsem doposud neměla téměř žádné zkušenosti, tudíž byl pro mě kurz velice efektivní. Zejména jsem si poopravila svůj názor na data mining, nyní ho vnímám jako celý proces (od definování problému po implementaci řešení), ne pouze jako datové manipulace.“
  Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze
  "Kurz dataminingu vedený panem lektorem Ondřejem Hávou měl velmi vysokou úroveň, podloženou důkladnou přípravou lektora a následně i požadavky na účastníky. Platilo pravidlo, čím se více člověk věnoval studiu a procvičování, tím více si z kurzu také odnesl. Nicméně samotné navnímání přednášené látky pasivním způsobem představuje samo o sobě výrazné rozšíření obzorů a vhled do aktuálních témat moderního oboru, zvaný data mining, který má v současném světě velkou perspektivu. Děkuji panu lektorovi, stejně jako společnosti ACREA za možnost tento zajímavý kurz absolvovat."
  Ing. Jiří Dubec, Ph.D.Ústav zemědělské ekonomiky a informací

  PROSTORY A UČEBNY

  Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.