fbpx

PLÁNOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ
OPERAČNÍCH SÁLŮ

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 5 600 Kč / 200 €
  • + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 0,5 dne
  • (4 výukové hodiny)

ÚVOD

Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operací účastní a samozřejmě náročné logistice materiálu a drahému vybavení, je provoz operačních sálů z hlediska řízení nejsložitějším pracovištěm v nemocnici. Zároveň se však jedná i o nejnákladnější pracoviště. Dobře fungující a využité operační sály jsou základní podmínkou pro efektivní chod nemocnice. Provoz operačních sálů je ovlivněn vlastním prostorovým uspořádáním sálů, logistikou nástrojů a materiálu, způsobem zajištění anesteziologických služeb, skladbou pacientů, způsobem plánování operací, dostupnou navazující lůžkovou kapacitou a řadou dalších faktorů.  Nezbytnou součástí efektivního provozu operačních sálů je i vhodná informační podpora pro plánování a řízení provozu sálů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz se skládá ze tří částí. Cílem první části kurzu je seznámit účastníky se všemi aspekty ovlivňující provoz a využití operačních sálů, zároveň uživatelům kurzu představit ukazatele pro sledování využití operačních sálů. Výuka klade důraz především na praktické ukázky a na interpretaci výsledků. V druhé části bude představena případová studie zaměřená na predikci délky plánovaných operací s vyžitím databáze historicky provedených operací. V poslední části bude představena ukázka informační podpory pro plánování operací operačních sálů s důrazem na praktické ukázky.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti managementu nemocnice, z oddělení controllingu a oddělení zdravotních pojištěn a v neposlední řadě i zájemcům z řad medicínských pracovišť.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá znalost základní zdravotnické terminologie.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s problematikou provozu operačních sálů, nejčastěji užívanými metodami sledování využití operačních sálů, naučí se je využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

PROGRAM KURZU

  • plánování a řízení provozu operačních sálů (OS)

    • terminologie

    • faktory ovlivňující využití OS

    • management OS

    • management lůžkové kapacity

    • modelace efektivního využití OS

  • predikce délky plánovaných operací s využitím databáze historicky provedených operací

  • informační podpora pro plánování a řízení provozu operačních sálů

LEKTOR
photo Libor Šlik

Ing. Libor Šlik

vedoucí analytického oddělení ACREA CR, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.