fbpx

DOPORUČOVACÍ SYSTÉMY
(RECOMMENDER SYSTEMS)

Termín:dle dohody
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:8 840 Kč / 320 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Doporučovací systémy využívají vzory chování uživatelů, aby jim mohli nabídnout to, co opravdu preferují. Ačkoli se s doporučováním setkáváme velmi často především na internetu, tyto nabídky nebývají optimální. Doporučovací systémy můžeme zahrnout mezi postupy filtrování a řazení informací. Úkolem je uživateli předložit takové položky, které se nejlépe shodují s jeho odhadovanými preferencemi a vyhovují obchodní strategii prodejce.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz seznámí účastníky s postupy predikce zájmu uživatelů o produkty. Účastníci se naučí používat vhodnou predikční techniku podle dostupných dat a obchodních potřeb. Budou schopni navrhnout doporučovací systém, řazení doporučovaných produktů a naučí se vyhodnocovat přínosy řešení.

KURZ JE URČEN

Kurzu se mohou zúčastnit analytici, manažeři, učitelé i vývojáři zodpovědní za marketingové doporučování produktů.

PŘEDPOKLADY

Kurz nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti ani schopnost ovládání SW.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají přehled o možnostech predikčního doporučování. Budou umět navrhnout vhodný doporučovací postup a vyhodnotit jeho úspěšnost.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz bude mít teoretickou a praktickou část, bude strukturován podle fází dataminingové metodologie CRISP-DM. Po upřesnění úlohy představíme možné datové vstupy vhodné pro doporučovací systémy. Ukážeme, že doporučování lze transformovat na predikci zákaznických preferencí a popíšeme metody jejich odhadování od nepersonalizovaných přístupů až po algoritmy využívající zákaznická a produktová data. Zákaznické preference před doporučením případně modifikujeme podle obchodních záměrů prodejce. Na závěr naučíme účastníky monitorovat a vyhodnocovat kvalitu doporučovacích systémů.

PROGRAM KURZU

 • dataminingový pohled na úlohu doporučování

 • způsoby doporučování

 • hodnocení produktů

 • reprezentace produktů

 • nepersonalizované doporučování

 • doporučování na základě podobnosti

 • asociační pravidla

 • nejbližší sousedé

 • filtrování podle obsahu

 • kolaborativní filtrování zákazník-zákazník

 • kolaborativní filtrování produkt-produkt

 • redukce datových matic

 • měření úspěšnosti doporučovacích systémů

 • nasazení a příklady doporučovacích systémů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.