fbpx

DATAMININGOVÉ MODELY:
Rozhodovací stromy

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 6 800 Kč / 245 €
 • + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Rozhodovací stromy se staly oblíbenými dataminingovými modelovacími algoritmy díky své transparentnosti a robustnosti. Rozhodovací strom je tvořen soustavou návazných hierarchických pravidel, což u nevelkých stromů umožňuje snadnou interpretaci rozhodovacího procesu. Rozhodovací stromy nejsou náročné na přípravu dat, zpravidla umí i zpracovávat vynechané hodnoty. Díky svým vlastnostem se rozhodovací stromy používají v data miningu nejen jako predikční modely, ale i jako nástroje pro nahrazování vynechaných hodnot, výběr vstupních proměnných a optimální kategorizaci.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy, vytvářením a používáním rozhodovacích stromů v data miningu. Během kurzu budou popsány některé algoritmy a vylepšení, kterými se rozhodovací stromy doplňují, např. penalizace chyb či prořezávání. Konkrétních algoritmů na vytváření stromů existuje velké množství, v kurzu jsou prezentovány dva: CHAID a CaRT. Kromě samostatných stromů se v data miningu používají i rozhodovací lesy. Při výuce budou prezentovány postupy kombinování stromů do rozhodovacích lesů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům, marketingovým pracovníkům a dataminerům, kteří chtějí vytvářet snadno interpretovatelné a robustní dataminingové modely.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – dolování znalostí z databází.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci budou po kurzu schopni využívat rozhodovací stromy jako dataminingové predikční modely a interpretovat je.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz probíhá za podpory softwaru IBM SPSS Modeler. Po teoretickém úvodu do metody a představení používaných algoritmů si účastníci prakticky vyzkouší budování, interpretaci, evaluaci a nasazení rozhodovacích stromů a lesů.

PROGRAM KURZU

 • principy vytváření a interpretace rozhodovacích stromů
 • záznam stromů a jejich přepis na rozhodovací pravidla
 • predikce pomocí stromů
 • přesnost a obecnost
 • prořezávání stromů
 • penalizace chyb
 • algoritmy CHAID a CaRT
 • evaluační statistiky a grafy
 • rozhodovací lesy

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

GARANT KURZU
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE