fbpx

DATAMININGOVÉ MODELY:
Logistická regrese a optimální kategorizace

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 6 800 Kč / 245 €
 • + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Použití logistické regrese v data miningu má svou tradici. Logistická regrese slouží k predikci kategorizovaných veličin a bývá užívána ke konstrukci skórovacích karet.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je především seznámení účastníků s principem využití binární logistické regrese, poté bude prezentována i obecnější nominální regrese. Logistická regrese klade velké nároky na přípravu dat, proto je do kurzu zařazena i optimální kategorizace, pomocí které se vhodným způsobem transformují číselné vstupní proměnné tak, aby výsledný model byl dostatečně robustní. Kromě optimální kategorizace kurz představí i metody výběru vstupních proměnných do regresního modelu.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům a dataminerům, kteří chtějí vytvářet snadno nasaditelné dataminingové modely s možností interpretce.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači a znalost matematiky na středoškolské úrovni. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – dolování znalostí z databází.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit proměnné a vytvářet skórovací karty metodou logistické regrese.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá za podpory softwaru IBM SPSS Modeler. Po představení algoritmu následuje praktické procvičování přípravy dat, budování modelu, interpretace, evaluace a nasazení do praxe.

PROGRAM KURZU

 • pravděpodobnostní popis rozdělení kategorizované proměnné
 • logistická transformace
 • odhad regresních koeficientů a jejich statistiky
 • metody iteračního výběru vstupních proměnných
 • skóre a skórovací karty
 • transformace kategorizovaných vstupů, indikátorové kontrasty
 • optimální kategorizace číselných vstupů
 • nominální regrese
 • evaluační statistiky a grafy

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

GARANT KURZU
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE