fbpx

DATAMININGOVÉ MODELY:
Asociační pravidla a analýza sekvencí

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 6 800 Kč / 245 €
 • + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Asociační pravidla nabízejí velmi přehledný zápis užitečných vzorů chování nalezených v datech. Hledání a filtrování asociačních pravidel je jeden z nejstarších dataminingových postupů, proto současné implementace algoritmů nabízejí uživatelům mnoho prověřených doplňků a vylepšení. Asociační pravidla představují predikční model zapsaný formou implikací s pravděpodobnostní interpretací. Každá implikace je doplněna vhodnými statistikami, které zvyšují její informační hodnotu a umožňují implikace třídit a vybírat. Sekvenční pravidla představují speciální variantu asociačních pravidel, kdy se v předpokladech implikací objevují časově uspořádané vzory chování.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami extrakce asociačních a sekvenčních pravidel z transakčních dat. Kurz provede účastníky celým procesem extrakce a využití pravidel a sekvencí, který zahrnuje restrukturalizaci dat, redukci dimenzionality, vizualizaci, extrakci a filtrování pravidel, využití modelů pro predikce.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům a dataminerům, kteří chtějí přehledně zaznamenat nalezené vzory chování v datech ve formě seznamu pravidel a případně je využít jako predikční modely.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači a znalost matematiky na středoškolské úrovni. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – dolování znalostí z databází.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni extrahovat, evaluovat a prakticky využít asociační a sekvenční pravidla ukrytá v transakčních datech. Naučí se pravidlům porozumět a vybrat z velkého souboru nalezených závislostí ty podstatné pro řešení dané úlohy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

První část kurzu nabízí teoretický úvod do metod extrakce a filtrování pravidel. V druhé praktické části si účastníci vyzkouší analytický postup práce od přípravy dat až po využití nalezených pravidel. Procvičování probíhá v softwaru IBM SPSS Modeler, jehož uživatelská znalost není nezbytná.

PROGRAM KURZU

 • transakční a sekvenční data
 • restrukturalizace, redukce dimensionality
 • záznam asociací v síťovém grafu
 • asociační pravidla a jejich statistiky
 • filtrování pravidel
 • algoritmus APRIORI
 • využití pravidel k predikci
 • evaluace predikčního modelu
 • sekvenční pravidla

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

GARANT KURZU
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMACE

POUŽÍVANÝ SOFTWARE