fbpx

DATA MINING - dolovanie znalostí z databáz

- individuálna výučba

Ikona kurzy data miningu
Termín:podľa dohody
Miesto:
  • u zákazníka
  • (stred a západ Slovenska)
Cena:990 € + 20% DPH
Úroveň:základná
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
  • 3 dni
  • (24 hodín výučby)

ÚVOD

Dataminingové postupy ponúkajú vyťaženie dôležitých vzorov správania z elektronických dát za účelom ich využitia pre optimálne rozhodovanie. Hoci je paleta dataminingových úloh veľmi pestrá, celý proces ide zovšeobecniť vďaka štandardnej dataminingovej metodológie CRISP-DM. Kurz Vás prevedie jednotlivými fázami tejto metodológie a predstaví Vám štandardné dataminingové úlohy.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom základné úlohy a postupy data miningu a naučiť ich navrhovať predikčné postupy. Účastníci sa zoznámia s čiastkovými procedúrami používanými v jednotlivých fázach projektu a naučia sa tieto procedúry spojovať do zmysluplného riešenia. Výučba je koncipovaná všeobecne a jej cieľom nie je naučiť konkrétny softvér, avšak vzhľadom k zložitosti algoritmov je kurz vyučovaný s pomocou softvéru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE).

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený analytikom, riešiteľom dataminingových projektov, pracovníkom marketingu, IT špecialistom aj všetkým ostatným, ktorí sa chcú zoznámiť s praktickou aplikáciou dataminingových metód a postupov.

PREDPOKLADY

Základné štatistické znalosti a skúsenosti z analýzy dát a bežná schopnosť ovládania počítačov. Užívateľská znalosť softvéru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE) sa nepredpokladá.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci sa naučia pripraviť si dáta, vybudovať predikčný model a nasadiť optimalizované dataminingové riešenie do praxe.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučovaný za podpory softvéru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE). Výučba je členená podľa metodológie CRISP-DM. Všetky preberané postupy sú precvičované na konkrétnych dátach a úlohách.

PROGRAM KURZU

  • dataminingové úlohy a metodológia CRISP-DM

  • vizualizácia procesu dolovania informácie z dát

  • dátový audit a príprava dát

  • modelovanie a evaluácia riešenia

  • princípy vybraných modelovacích metód

  • uvedenie riešení do praxe