ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU
(BASKET ANALYSIS)

Termín:
 • 4. 5. 2023
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 245 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Analýza nákupního koše poskytuje cenné vzory nákupního chování ve formě přehledných asociací či sekvencí nakoupených produktů. Její závěry bývají využívány v doporučovacích systémech, při sestavování nabídkových balíčků, k určování obsahu propagačních katalogů a především při zacílení marketingových kampaní na stávající zákazníky. Ačkoli z názvu úlohy je patrné, že se původně týkala především obchodních řetězců, dnes má své opodstatnění ve všech organizacích nabízejících více různých výrobků nebo služeb.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz seznámí účastníky s úlohou analýzy nákupního koše a jejími aplikacemi. Účastníci se naučí nalézat opakující se vzory složení nákupních košů zákazníků, které lze použít pro predikci jejich následného chování. V kurzu se zaměříme především na aplikace závěrů pro křížový prodej (cross-sell). Standardní úloha analýzy nákupního koše bude doplněna o analýzu sekvencí nákupů. Ukázány budou i možnosti využití behaviorálních, postojových a dalších dat o zákaznících ke zkvalitnění doporučování při křížovém prodeji.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro marketingové pracovníky a analytiky, kteří řeší úlohu optimalizace cross-sell kampaní, hledají vhodné zacílení zákazníků a preferují řešení se snadnou interpretací.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme semestrální kurz Data mining - cesta od dat k akční znalosti.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit si transakční data před analýzou a z připravených dat generovat užitečná asociační pravidla o nákupním chování zákazníků. Pravidla budou umět ohodnotit pomocí specifických metrik a vybrat pravidla vhodná pro predikční úlohu křížového prodeje.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Po teoretickém seznámení s úlohou, transakčními daty, přípravou dat, modelováním a interpretací pravidel a modelů si účastníci nabyté znalosti ověří na praktických příkladech. Praktická část výuky bude probíhat za podpory softwaru IBM SPSS Modeler.

PROGRAM KURZU

 • úloha následného a křížového prodeje
 • transakční nákupní data a jejich restrukturalizace
 • vizualizace nákupních vzorů
 • asociační pravidla a jejich statistiky
 • filtrování pravidel
 • hledání sekvencí
 • predikce nákupního chování

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.