fbpx

ANALÝZA KREDITNÍHO RIZIKA
(CREDIT RISK)

Termín:dle dohody
Forma:
  • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
  • online: aplikace MS Teams
Cena:8 840 Kč / 320 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Aplikační skórovací karty spolu s dalšími postupy slouží k eliminaci rizikových úvěrů při jejich schvalování, zatímco behaviorální skórovací karty hrají důležitou roli při zařazování již splácených pohledávek do rizikových tříd a také v bankách slouží jako podklad pro výpočet kapitálové přiměřenosti metodami IRBA dle směrnice Basel II. Primárním výstupem jakékoli skórovací karty je číselné skóre úměrné pravděpodobnosti, že posuzovaný závazek nebude řádně splácen. Prezentované postupy proto najdou uplatnění i mimo banky například při predikci splácení faktur nebo vymáhání pohledávek.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz provede účastníky postupem sestavení a evaluace aplikačních a behaviorálních skórovacích karet. Účastnící se naučí připravit si data, sestavit skórovací kartu, odhadnout její kvalitu a nasadit ji do praxe.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky a manažery z oblasti řízení rizik a vymáhání pohledávek, kteří potřebují sestavovat a využívat skórovací karty pro predikci chování dlužníků.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – dolování znalostí z databází.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci budou schopni konstruovat, evaluovat a interpretovat skórovací karty sloužící k predikci selhání dlužníků a potenciálních dlužníků.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Po teoretickém úvodu do tvorby skórovacích karet si účastníci prakticky vyzkouší jejich budování v softwaru IBM SPSS Modeler.

PROGRAM KURZU

  • selhání úvěru
  • aplikační a behaviorální data
  • výběr proměnných a jejich kategorizace
  • sestavení regresní skórovací karty
  • evaluační statistiky a grafy
  • monitorování a aktualizace skórovacích karet

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.