fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

Autor Bc. et Bc. Věra Kumová

O autorovi

Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě a aplikovanou statistiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získala jako statistička v marketingové výzkumné agentuře a jako datová analytička v bance. Do společnosti ACREA CR nastoupila v lednu 2018 na pozici analytik – konzultant.

Hodnocení hollywoodských filmů v IBM SPSS Statistics

V tomto článku si představíme analýzu, která vznikla během individuálních analytických cvičení prezentovaných v semestrálním kurzu Statistická analýza dat v praxi. Máme k dispozici datový soubor charakterizující a hodnotící vybrané hollywoodské filmy za dobu čtyř let a stojíme před otázkou, co ovlivňuje divácké hodnocení těchto filmů? Má na hodnocení vliv studio, které film natočilo, nebo je významný žánr,...

Celý článek