Kategorie: Reportování

Reporty a možnosti interpretácie výsledkov

Pojem reporting je prebraným pojmom z anglického jazyka, preklad do slovenského jazyka by mohol byť oznamovanie alebo ohlasovanie. Tento preklad je pojmu reporting významovo blízky, keďže sa zaoberá práve oznamovaním získaných výsledkov, ale jeho používanie v slovenskej forme by mohlo pôsobiť zbytočne mätúco. Pre dosiahnutie úspechu podniku je nutné využiť všetky dostupné informácie, ktoré sa...

Celý článek