Autor Ing. Martin Selinger

O autorovi

Ve firmě působí jako manažer pro akademickou sféru a produktový specialista pro statistický software.

NOVINKA – 1. WEBINÁŘ ACREA CR: PREDIKCE ODCHODU STUDENTŮ

Velmi rádi bychom vás pozvali na náš první webinář ACREA CR. Cílem tohoto webináře bude seznámit vás s našimi službami v oblasti predikce odchodu studentů, což je při neustálém snižování počtu studentů (viz. graf níže) jeden z nejpalčivějších problémů dnešní doby. Použitím nástroje IBM SPSS Modeler identifikujeme studenty, kteří ukončí studium, nalezneme vlivy vedoucí k tomuto ukončení a vytvoříme...

Celý článek