Autor Ing. Libor Šlik

O autorovi

vedoucí analytického oddělení ACREA, lektor, analytik a odborný konzultant. Ve společnosti ACREA CR jsem začínal jako konzultant, správce serverových řešení a manažer technické podpory. V současnosti zastávám pozici vedoucího analytického oddělení a specializuji se na řešení rozsáhlých statistických a dataminingových projektů pro velké společnosti a na úlohy sběru dat a automatizaci analytického procesu.
Data collection

Formy a úskalí sběru dat v praxi

Všem datovým úpravám, analýzám, predikcím a reportům musí předcházet fáze, ve které se data získávají. Pro někoho znamená získání dat export z již existujících zdrojů. Jak se data do těchto zdrojů dostala už nijak neřeší. Pro jiného znamená získání dat přímo jejich sběr. To znamená, že je musel někdo od někoho/něčeho získat a pomocí nějakého softwaru...

Kurzy ACREA

Příprava dat – alfa a omega každé analýzy

O přípravě dat se říká, že je důležitá. Takové tvrzení je však nedostatečné. Příprava dat je totiž naprosto klíčová. Je zásadním, kritickým faktorem, který často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celého projektu. Velice často zabere až 80% časového rozpočtu projektu. Níže uvádíme několik problémů a způsobů jejich řešení, se kterými jsme se setkali na našich...